Arenaoversikt

Oversiktskart:

Oversikt 1 – tempo og fellesstarter Undrumsdal:
arena_stor

Oversikt 2 – tempo og fellesstarter Undrumsdal:
arenaskisse

Oversikt 3 – bakketempo, Slottsfjellet:

Anders Eia LinnestadArenaoversikt