AVLYSNING AV TØNSBERG 3-DAGERS

Etter statusmøte i arrangementskomiteen har vi dessverre måtte avlyse rittet pga av at vi ikke har tilstrekkelig med vakter til å kunne gjennomføre iht oppsatt plan. Av sikkerhetsmessige grunner kan vi ikke påta oss dette ansvar, noe vi beklager da på det sterkeste

Bjørn Arild ØhreAVLYSNING AV TØNSBERG 3-DAGERS