1. etappe

Slottsfjellet opp

Dato: 24. mai 2019
Distanse: 540 m (bakketempo)

Anders Eia Linnestad1. etappe