NB! Endring av løype på 4. etappe

Det skulle gjøres utbedringer på vei i opprinnelig trase. Under utbedringene viste det seg at det ikke var mulig å få dette klart til vår ritthelg, da jobben ble mye større enn antatt. Vi måtte derfor endre løypetrase på 4.etappe

Bjørn Arild ØhreNB! Endring av løype på 4. etappe